Chinese Businesses > Xinjiang > Heath & Beauty (matching about 111 businesses)

Yunnan LIJIE Pharmaceutical co.,ltd
Yunnan
beijing; cold; physic merchant; ypertension pill

FUKANG City WULA ERGAN Grass seeds ZHI Co.,ltd.
Xinjiang
traditional chinses medicine; traditional chinses medicine and share products

Fuhai WUWEI TANGZHONG Medicinal materials Processing Factory
Xinjiang
traditional chinses medicine; licorice; dayun;

Qingdao HAIJIN medical equipment Technology co.,ltd.
Xinjiang
maitong treatment instrument; treatment instrument

Urumqi SHAYIBAKEQU Health products Trading co. Ltd.
Xinjiang
sexual health care product;

Laos Chinese traditional medicine medicinal materials Co.,ltd.
Yunnan
semen amomi; ocean;

Xinjiang Yili HUOCHENG County LIREN Flavor Co.,ltd.
Xinjiang
sachet wall hangings; refined oil; xinjiang speciality dry fruit; national decoration;

Xinjiang Yili DERUN Agriculture Development Co.,ltd
Xinjiang
dry flower; dry flower; refined oil; morels; dried tomato; safflower; xinjiang saussurea involucrata;

Xinjiang BAIJIA MINGGUI Tenement Medicinal materials Co.
Xinjiang
aweto; dayun; ganoderma lucidum; refined oil; wholesale present box; wholesale snow lotus present box; zang honghua

Xinjiang MULEI County HUIFENG Traditional chinses medicine Planting Development Co.,ltd.
Xinjiang
herbal seeds; licorice; traditional chinses medicine electuary

Xinjiang (ALA ER) DINGGUAGUA Food Development Co.,ltd.
Xinjiang

KANGBAO LAI (China Urumchi) Health products Co.,ltd.
Xinjiang

Xinjiang TIANSHAN Saussurea involucrata Direct marketing Co.,ltd.
Xinjiang
pilose deer horn; safflower; saussurea involucrata

JINGGU BANGYONG Biology Resource Development Co.,ltd.
Yunnan
gardenia; gardenia natural yellow coloring matter; gardenia refined oil

Xiangyun HONGFENG YUANNONG Products Processing Factory
Yunnan
pine pollen; taro; saussurea involucrata;