Chinese Businesses > Xinjiang > Heath & Beauty (matching about 111 businesses)

MINGZHEN Industry Company
Xinjiang
agent korea cosmetics;

Xinjiang TEFENG Pharmaceutical Company
Xinjiang
capsules; oralliquid; tablets; technical grade medicine

Xinjiang Urban Jadeite City LIREN Subsistence Store
Xinjiang
disseminated leaflet; dried black fungus; fried rice tea; grazing powder; green tea powder; job's tears seed powder; lotus leaf; mutuality reading; papaya; radix puerariae; rose pollen; small red bean ...

Xinjiang TIANSHAN BENCAO Traditional chinses medicine Co.,ltd.
Xinjiang
asian puccoon; aweto; bupleurum chinense; burdock seeds; dayun; fritillaria thun-bergii; herba taching; isatis root; licorice drinking slice; medlar; plant licorice; radices gentianae macrophyllae; ra ...

Xinjiang DEHENG Modern Agriculture Technology Limited Technology Company
Xinjiang
almond; almond protein starch; blanched almond; dried apricot; high grade dried apricot; superfine; superfine sweet apricot kernels; sweet apricot kernels refined oil; wild jujube

Urumqi Hi-tech Development zone ZANGYUAN WUYU Articles Co.
Xinjiang
dry fruit. medicinal materials. hetian jade traditional handicrafts; dry fruit. medicinal materials. hetian jade traditional handicrafts;

Xinjiang TIANKANG Health care biologicals Development dept.
Xinjiang

KUBARA China
Xinjiang
licorice; steels; sunflowerseeds; watermelon seeds

JINYAOPAIJINYAOYAOYU Xishuangbanna Sales dept.
Yunnan
series products; ms.; health; rheumatism; special; lying-in woman;

YONGXING Planting Hoggery Company
Xinjiang
cotton; turtledove

Turfan XIYU KANGMEI Trading co. Ltd.
Xinjiang
snow lotus watermelon xinjiang chinese traditional herbal medicines;

Kashi KUNLUNWEIWUER Pharmaceutical co.,ltd
Xinjiang
specific;

Xinjiang LEBEIER Trading Co.,ltd.
Xinjiang
furniture

Xinjiang SANJIAO Pharmaceutical Co.,ltd.
Xinjiang
medicinal glue

Guangzhou JIEKOU Cosmetics Co.,ltd.
Xinjiang
cosmetics;