Chinese Businesses > Zhejiang > Food & Drink (matching about 250 products, 2,778 businesses)

Zhejiang YIJIA Food Factory
Zhejiang
food; green foodstuff; health-care food; natural preserved fruit; orange; preserved fruit; preserved shaddock; raw material; shaddock

Zhoushan BAIAIJIA Food Co.,ltd.
Zhejiang

KAIHUA County SHANLIREN Tea Wholesaler
Zhejiang
camellia oil; dried black fungus; dried mushroom; eucommia tea; green tea; herb tea; kaihua longding tea; longjing tea; needle mushroom native products; tea tree scented tea; wild arrowroot starch; wi ...

Zhejiang KAIHUA SHUANGLONG Speciality Company
Zhejiang
Longding tea; basswood dried mushroom; basswood mushrooms; Tea-tree mushroom; Zhenjigu mushroom; tree mushroom; Jituigu mushroom; mountain delicacies gather together; Camellia oil; Painting eggs; Swee ...

Wenzhou TAILI Food & drink Co.,ltd.
Zhejiang
various drink; tea with milk; fruit granule; fruit granule suspend drink; tea drinks; fruit-flavor beverage; roof drink restaurant; juice;

Zhejiang CHAOLU Fruit Co.,ltd.
Zhejiang

Huzhou TIANWANG Food Co.,ltd.
Zhejiang
fast-frozen blackberry; i.q.f. water chestnut; quick-frozen broccoli; quick-frozen cauliflower; quick-frozen horsebean; quick-frozen lotus rootsflakes; quick-frozen pea pods; quick-frozen pumpkin; qui ...

Huzhou LIANSHI FANGSHI Grange
Zhejiang
dried lily flowers; green foodstuff; health-care food; huzhou; long yellow daylily; vegetable; vegetable without environmental pollution

Zhejiang JIAHONG Technology co.,ltd.
Zhejiang
water purifier; central water purifier; electric water heater; solar-energy water heater; filter element of water purifier and fittings |; environm protection equipment; water-saving pure water projec ...

Anji BAOFU SHAONAN Canned food Factory
Zhejiang
can bamboo shoot; vacuumized bamboo shoot; thin bamboo shoot;;; chili bamboo shoots; pickled vegetable shredded bamboo shoots; mao bamboo shoot;

Longquan FENGYANGSHAN Green foodstuff Co.,ltd.
Zhejiang
pruple preilla;; cucumber;; remote mountains turnip strips; remote mountains pimiento;; crab; remote mountains turnip strips; remote mountains pumpkin seeds;; turkey foot fern;;; dried bamboo shoots; ...

Shaoxin RUN Mixed wine Brewing Co.,ltd.
Zhejiang
business; yellow wine; concentrated yellow wine; old wine XO; business jun liquor; mixed wine; mixed wine; mixed wine;; decade; decade;

Zhoushan HAIWANG Aquatic products Co.,ltd.
Zhejiang
shrimp product; products; squid products; octopus products; peace and health fish products; mamian fish products; seafood product;

Zhejiang PUJIANG VULCAN Crystal arts Co.,ltd.
Zhejiang
construct model; crystal; crystal animal model; crystal hanging decoratives; crystal jewelry; crystal pen stand; crystal reading lamp; crystal smoking set; handwork deep carving; key snap close; laser ...

Zhejiang XIAOBOSHI Drink Food Co.,ltd.
Zhejiang
coconut meat fruit granule juice; mingzhu fruit granule juice; orange fruit granule juice; pineapple fruit granule juice; shaddock fruit granule juice