Chinese Businesses > Zhejiang > Food & Drink (matching about 250 products, 2,778 businesses)

Lishui KANGSHOUTANG Biology Co.,ltd.
Zhejiang
chinese traditional herbal medicines; chinese traditional medicine health-caretea; traditional chinses medicine; health food;

Qingyuan LUERJIA Food Co.,ltd
Zhejiang
hui shu hua; tear tape wurong mushroom ( hui shu hua ); salted mushroom; dried mushroom; dried black fungus; mushrooms; straw mushroom powder; jisongrong; tea-tree mushroom; tremella; pinggu mushroom; ...

Zhejiang Fengyang SHAN Food Co.,ltd.
Zhejiang
camellia oil, various edible mushroom, dried vegetables, series; various edible mushroom; pickled vegetables; dried vegetables;

Zhejiang YIJIA Food Factory
Zhejiang
food; green foodstuff; health-care food; natural preserved fruit; orange; preserved fruit; preserved shaddock; raw material; shaddock

Zhejiang KEXIANG Rice Co.,ltd.
Zhejiang
dried rice flour special; early common rice; noodles; northeastern rice; taizi rice; thailand fragrant rice; tribute rice

Zhejiang Quzhou XIANGYUGE
Zhejiang

Huzhou TIANWANG Food Co.,ltd.
Zhejiang
fast-frozen blackberry; i.q.f. water chestnut; quick-frozen broccoli; quick-frozen cauliflower; quick-frozen horsebean; quick-frozen lotus rootsflakes; quick-frozen pea pods; quick-frozen pumpkin; qui ...

Jiaxin WUYI SHENGSHI Consulting Co.,ltd.
Zhejiang
series products iculum, books, optical disk; enterprise; emporaneity marketing shenzhen bio-chemical health, household articles;

Zhejiang Qingyuan HONGFA GUYE Co.,ltd.
Zhejiang
high quality export winter mushroom; suppermarket pouch dried mushroom; wild vegetables, long-root mushroom; pholiota; various agaric; hui shu hua; boletus edulis bull; ganoderma lucidum; various drie ...

Zhoushan PUTUO DAHAIYANG Biotechnology Co.,ltd.
Zhejiang
season; season airing large yellow croaker;; swimming crab; small yellow croaker; frozen hairtail;; weever; mussel;; spiral shell; shrimp meat;

Zhejiang KAIHUA SHUANGLONG Speciality Company
Zhejiang
Longding tea; basswood dried mushroom; basswood mushrooms; Tea-tree mushroom; Zhenjigu mushroom; tree mushroom; Jituigu mushroom; mountain delicacies gather together; Camellia oil; Painting eggs; Swee ...

Hangzhou MUHE Biology Co.,ltd.
Zhejiang
forage additive; creature feed; biological fertilizer; chinese traditional herbal medicines feedstuff; medicine for animals; 2116; biology; cholesterol layer feed;

Zhejiang SHILIAN Chrysanthemum bud Co.,ltd.
Zhejiang
chrysanthemum bud; chrysanthemum bud baby's pillow; chrysanthemum bud children's pillow; chrysanthemum bud cushion for leaning on; chrysanthemum bud insole; chrysanthemum bud kneepad; chrysanthemum bu ...

Zhejiang QINGHUA Trading Co.,ltd.
Zhejiang
dried mushroom; dried mushroom,; Straw mushroom powder; Lentinus edodes filament; Shii-take slice; Champignon grains; Jisongrong; Hui shu hua; Mushrooms; Rhizoma gastrodiae; Houtougu mushroom; Tea-tre ...

Zhoushan HAIWANG Aquatic products Co.,ltd.
Zhejiang
shrimp product; products; squid products; octopus products; peace and health fish products; mamian fish products; seafood product;