Chinese Businesses > Xinjiang > Clothing, Luggage & Handbags (matching about 10 products, 50 businesses)

Xinjiang YIXIN Leather & fur costume Co.,ltd.
Xinjiang
marten raw and processed materials; offal; marten turnoff;

Xinjiang Wulumuqi TIANSHAN District YINGLIBIN Shoes Company
Xinjiang
children's shoes; women's boots; women's sandals; women's slipper; women's unpadded shoes

Wulumuqi XINRUIYING Technology development Co.,ltd.
Xinjiang
bedding; garments; sanitary towel; shoes and hats

China Yunnan SHENGZHAOTONGSHISHUIFUXIANYUNFEI Tour Consulting Service Co.,ltd.
Yunnan
tour consulting tourist clothing tour development

WANGWEI (Sole Proprietorships) Yunnan SHENGDE HONGZHOU Foreign trade Garments
Yunnan
foreign trade garments; foreign trade garments;