Chinese Businesses > Xinjiang Aksu (matching about 36 businesses)

Akesu Fruitage Trading Co.,ltd.
Xinjiang
apple; fruitage; grape; licorice

Xinjiang Akesu RUISEN Garden Co.,ltd.
Xinjiang
fruit dry fruit gifts

Baicheng XUEDOU WANGNONG Byproduct Trading Co.,ltd.
Xinjiang
walnuts in shell; red jujubes; agaric; garlic;

United States JIAJI International Agriculture Holdings Group Co.,ltd
Xinjiang
chemical fertilizer;

SANDE LI (LONGHAI) Diamond tools (wheel, sawing blade, cutter) Co.,ltd.
Xinjiang
geological drill bit; diamond wafering blades; diamond; diamond irregularly-shaped knife;

Xinjiang GUIZI Electronic Trading Exchange Co.,ltd.
Xinjiang
electronic trading exchange information products; local inguishing feature goods